Jon Sníh

⋅ Napsal(a)

Teorie o původu Jona Sněha. Kdo byli jeho rodiče? Je to bastard, který dosáhl vrcholu, nebo mu v žilách koluje královská krev a může tak vystoupat ještě výš? Je jednou z tří dračích hlav, které spasí Západozemí?

GRRM v rozhovorech prozradil, že o původu Jona se dozvíme více v posledních třech dílech ságy. Je tedy pravděpodobné, že jeho původ bude hrát v příběhu svou roli.

Víme, že Jon se narodil osm až devět měsíců před Daenerys a ta se narodila skoro přesně devět měsíců po smrti Rhaegara a vyplenění Králova přístaviště. Z Jonových rysů je zřejmé, že z jedné strany musí být Stark, ale co ona druhá strana? Vesměs se diskutují tři varianty, tři rodičovské páry pro Jona Sněha.

Eddard Starka a Wylla

Jona si Ned přivezl z války, kde ho zplodil s dívkou jménem Wylla. Wylla byla kojnou rodu Dayneů. Tou dobou už byli Ned s Catelyn svoji, Cat přebývala během války v Řekotočí a starala se o novorozeného Robba. Nejsilnějším argumentem pro tuto verzi je fakt, že takto příběh vyprávěl Ned Robertu Baratheonovi.

„Jmenovala se Wylla,“ odpověděl Ned s chladnou zdvořilosti, „a raději bych o ní nemluvil.“
„Wylla. Ano.“ Král se usmál. „Musela to být výjimečná děvka, když dokázala lorda Eddarda Starka přimět zapomenout na svou čest, byť jen na hodinu. Nikdy jsi mi neřekl, jak vypadala.“
Nedova ústa se v hněvu přísně stáhla k sobě. „Ani to neudělám. Nech toho, Roberte, pro lásku, kterou, jak říkáš, ke mně chováš. Zneuctil jsem sebe a zneuctil jsem Catelyn, v očích bohů i lidí.“
„Bohové, smilujte se, vždyť Catelyn jsi tehdy stěží znal.“
„Vzal jsem si ji za manželku. Nosila v sobě moje dítě.“

 

Arya Stark se při svých útrapách setkala s chlapcem jménem Edrik Dayne, synovcem Ašary Dayne, který byl dle svých slov kojným bratrem Jona Sněha.

„Jak víš o Jonovi?“
„Je to můj kojný bratr.“
„Bratr?“ Arya to nechápala. „Jenže ty jsi přece z Dorne. Jak byste ty a Jon mohli být ze stejné krve?“
„Jsme kojní bratři. Ne pokrevní. Moje paní matka neměla žádné mléko, když jsem byl malý, a tak mne musela kojit Wylla.“
Arya byla v koncích. „Kdo je to Wylla?”
„Matka Jona Sněha. On ti to nikdy neřekl? Sloužila u nás celé roky. Ještě předtím než jsem se narodil.”
„Jon svou matku nikdy nepoznal. Neznal dokonce ani její jméno.“ Arya si Neda změřila ostražitým pohledem. „Ty ji znáš? Opravdu?“ Utahuje si ze mne snad? „Jestli mi lžeš, dám ti facku.“
„Wylla byla moje kojná,“ opakoval vážným hlasem. „Přísahám to na čest mého rodu.“
„Ty jsi z nějakého rodu?“ To bylo hloupé – byl přece panoš, zajisté musel pocházet z nějakého rodu. „Kdo ty vůbec jsi?“
„Moje paní?“ Ned se zatvářil rozpačitě. „Jsem Edrik Dayne, ehm… lord… lord z Hvězdopadu.“

Eddard Stark a Ašara Dayne

Eddard Jona zval svým synem a nepřipouštěl žádné dohady o jeho původu, sic v podhradí se šeptaly různé příběhy o lady Ašaře Dayne z Hvězdopadu, jejíhož bratra lord Stark porazil. Jen jednou jedinkrát se Catelyn odvážila zeptat…

To bylo jen jednou za celá ta léta, kdy ji Ned vyděsil. „Na Jona se mne nikdy neptej,“ řekl jí hlasem chladným jako led. „Je to moje krev, a to je všechno, co potřebuješ vědět. A teď mí povíš, kde jsi slyšela to jméno, moje paní.“ Byla mu zavázána poslušností, řekla mu to, a od té doby veškeré šeptání ustalo a jméno Ašary Dayne na Zimohradu už nikdo nikdy neslyšel.

 

Ašara Dayne a Eddard Stark se do sebe pravděpodobně zamilovali více jak rok před Robertovou rebelií na turnaji v Harrenově. To potvrdil Arye i Edrik Dayne. A vyprávěla o tom i Meera ve svém příběhu o bažináři.

Bažinář tam viděl pannu s usměvavýma purpurovýma očima, jak tančí s bílým mečem, rudým hadem a pánem ptáků Nohů, a naposledy pak s tichým vlkem…. ale teprve poté co s ní divoký vlk promluvil za svého bratra, jenž byl příliš plachý, než aby opustil svou lavici.

Tichý vlk byl Eddard a Ašara měla fialové oči.

Lyanna Stark a Rhaegar Targaryen

Jon Sníh Velkým tajemstvím je zahaleno dění kolem Eddardovy sestry Lyanny. GRRM zatím plně neodhalil příčinu její smrti, máme jen útržky. Právě z těchto střípků se zrodila jedna z nejdiskutovanějších teorií, Jon Sníh jako potomek Targaryenů.

 

Rhaegar Targaryen šokoval na turnaji v Harrenově celé osazenstvo, když před zraky své ženy položil věnec královny krásy do klína Lyanně.

Ned si vzpomínal na okamžik, kdy všechny úsměvy odumřely, když princ Rhaegar Targaryen projel na koni kolem své vlastní ženy, dornské princezny Elii Martell, aby položil věnec královny krásy do klína Lyanně. Stále to měl před očima. Korunu ze zimních růží, modravých jako jinovatka.

 

Následující rozhořčení Roberta zní jako přiznání, že Lyanna šla s Rhaegarem ochotně.

„Rhaegar… Rhaegar zvítězil budiž proklát. Já ho zabil, Nede, prohnal jsem kladivo rovnou skrze to jeho černé brnění až do jeho černého srdce a on zemřel u mých nohou. Složili o tom písně. A přesto svým způsobem vyhrál on. Má teď Lyannu, zatímco já mám ji.“

 

Ostatně Lyanna nikdy nehořela k Robertovi přehnanou láskou.

„Robert se nikdy nebude držet jedné postele,“ řekla mu Lyanna na Zimohradu jedné noci před mnoha lety, když ji její otec zaslíbil mladému lordovi z Bouřlivého konce. „Slyšela jsem, že má dítě od nějaké dívky z Údolí.“ Ned sám to miminko choval v náručí; stěží to mohl popřít, ani své sestře nechtěl lhát, ale ujistil ji, že na tom, co Robert udělal před jejich zasnoubením, nezáleží, že to je muž dobrý a věrný, který ji bude milovat celým svým srdcem. Lyanna se jen usmívala. „Láska je sladká věc, Nede, ale mužskou povahu změnit nedokáže.“

 

Rhaegar navíc jistě nebyl tak špatný muž, jak ho líčil Robert, naopak mnozí včetně Neda ho uznávali. Pro lásku Lyanny k Rhaegarovi máme i další indicie, kupříkladu v příběhu Meery vyprávěném Branovi.

Dračí princ zpíval píseň tak smutnou, že se vlčí panna rozplakala, ale když si ji její štěněcí bratr dobíral, že pláče, vylila mu víno na hlavu.

 

Během války Rhaegar Lyannu údajně unesl a znásilnil. Když jí Ned našel, krvácela a prosila ho, aby jí něco slíbil.

„Když umírala, byl jsem s ni,“ připomněl Ned králi. „Chtěla se vrátit domů, odpočívat vedle Brandona a otce.“ Stále její slova tu a tam slyšel. Slib mi to, naříkala v místnosti, která byla cítit krví a růžemi. Slib mi to, Nede. Horečka z ní vysála všechnu sílu a její hlas byl slabý jako šepot, ale když jí dal svoje slovo, strach z očí jeho sestry zmizel. Ned si vzpomínal na to, jak se tehdy usmála, jak pevně její prsty sevřely jeho, když z ní život vyprchal a z dlaně se jí vysypaly růžové okvětní plátky, zčernalé a mrtvé. Víc si nepamatoval. Našli ho tam, jak stále objímá její tělo, tichého žalem. Ten malý muž z jezerního sídliště, Howland Reed, vyndal její ruku z jeho. Ned si na nic z toho nevzpomínal.

 

Co Ned slíbil? Proč Lyanna krvácela? Nabízí se tedy spekulace, že se do sebe Rhaegar a Lyanna zamilovali a zplodili syna, kterého po Lyannině a Rhaegarově smrti přijal lord Stark za svého (onen slib Lyanně) a tajil jeho původ, aby ho ochránil. Tím pádem by Jon Sníh byl synovcem Daenerys a pocházel by z královské dračí krve, což by mimochodem jistě ocenila Melisandra, která na Zdi touží po královské krvi pro své obřady. Navíc Jon Targaryen by zapadal do Daenerysina proroctví, protože drak má tři hlavy.

 

Rozsáhlejší pojednání:

Teorie a argumenty pocházejí z výše uvedených zdrojů a ze zdejších diskuzí.